Hierdie is twee poste geknip uit hierdie draad op NG Kerk se facebook bladsy. Die opmerking wat Dr du Toit so ontstel het was my bewering dat hy in sy boek duidelik impliseer dat hy ‘n panenteïs is.

Die vraag wat hier ten hemele skreeu: Waarom skryf Dr du Toit goed in sy boek as hy dit nie glo nie? Wat gaan hier aan?

Indien dr du Toit my vraag hieronder op Facebook antwoord sal ek hier opdateer…

Wynand Louw

(Uitreksel begin)

Ben du Toit 

Ek is nou jammer dat ek hierdie opmerkings van Wynand Louw gelees het voor ek vertrek. Nou ontsteld dit my weer. Die onwaarhede. Hou asseblief op om mense te mislei, Wynand. Ek is NIE ‘n panenteis of panteis of wat ookal nie. Jy is ontsettend beledigend en afbrekend teenoor almal wat nie met jou sieninge saamstem nie. Jy besluit oor hulle op jou terme en skiet hulle dan aan flarde. Dit stem die Here nie tot eer nie. Dis bitter, bitter jammer.

April 21 at 10:32pm

Wynand Louw

Ben, ons het nou hier te doen met ‘n klassieke teenstrydigheid: Hieronder is aanhalings uit jou boek, wat toon dat jy nie voldoende ontologiese onderskeid tref tussen God en skepping nie. Dit is ‘n teken van of panteïsme of panenteïsme.

Jou ontkenning van beide is dus moeilik verklaarbaar. Ek sal dit waardeer as jy hierdie teenstrydigheid hier en nou kan oplos. (DIt sou beter gewees het in privaat…)

Op bl 113 beweer jy:
“ Indien ons dan sou aanvaar dat vir God om God te wees daar ‘n minimum vereiste sal geld, naamlik dat Hy/Sy ongebonde aan ruimte en tyd moet wees, laat dit onmiddellik die moontlikheid oop om in hierdie konteks te kan praat van God as bron van alle energie. […]
Indien dit gelees word saam met die onvernietigbaarheid van energie, het ons hier te ongetwyfeld te doen met die moontlikheid dat die sigbare lewe van die mens na die dood bewustelik kan voortbestaan in die sfeer (bestaanswyse) van God.”

Op bl 151 haal jy Hennie de Villiers bevestigend aan:
“ …Jy is dus nie jou liggaam nie, jy is jou siel met liggaamlike, betekenisvolle ervarings. Jou siel is deel van ‘n kosmiese siel, wat ons God kan noem…”

En op bl 153:
“Weliswaar word hiermee nie teruggekeer tot ‘n premoderne wêreld en lewensbeskouing nie, maar is die spirituele voortbestaan van die mens na die dood, as onvernietigbare energie wat op een of ander manier opgeneem word in die dimensie van die Bron van alle energie (God) aangedui.”

Jy stel jou panenteïsme baie duidelik op bl 183:
“Op hierdie manier kan mens met die Godheid in ‘n persoonlike verhouding leef en word sy spiritualiteit (die Gees van God) ook deel van die energievelde en atoomsamestelling van die mens.”

Voor jy my van leuens beskuldig, verduidelik die teenstrydigheid. AS jy dit bevredigend kan doen sal ek jou om verskoning vra!

Begin maar met jou aanhaling van de Villiers!!

As jy nie glo jou siel is deel van die kosmiese siel wat mens God kan noem nie, waarom skryf jy dit dan?????

Sê my Ben, ek is verward. Waarom skryf jy dit in jou boek as jy dit nie glo nie?