Die oorspronklike artikel van Neels Jackson is hier.

Reg, miskien is ek te geestelik en emosioneel onvolwasse om die artikel reg te verstaan. Korrigeer my asseblief as ek verkeerd is, maar dit is hoe ek Neels Jackson se opsomming van Ds Johan Conradie se uitsprake in Afrikaans vertaal:

1) Ds. Johan Conradie van die luisterspan het egter gesê die verskille tussen ’n fundamentalistiese of letterlike verstaan van die Bybel aan die een kant en ’n siening wat die Bybel en wetenskap integreer…

Afrikaanse vertaling: Mense wat die Bybel volgens die belydenisskrifte interpreteer is plat aarde fanatici wat glo daar is drake net voor jy van die aarde afval. Mense wat die Bybel nie meer as die Woord van God aanvaar nie is wetenskaplik en intelligent…

My vraag: As jy die Bybel met die wetenskap integreer, wat word van Sola Scriptura? Die wetenskap is tog die produk van die menslike ervaring en rede. Word dit nou verhef tot op dieselfde vlak as God se openbaring? Ek vra maar net.

2) Oor die verskillende sienings van die bose het hy bygevoeg dat dit ’n kwade dag sal wees as ’n dominee van dwaalleer aangekla word omdat hy nie aan die duiwel glo nie. 

As ‘n dominie nie in die duiwel glo nie verwerp hy omtrent ses artikels van Heidelbergse Katigismus en twee van die Nederlandse Geloofsbelydenis, wat duidelik stel dat duiwels geskape wesens is met eie gestalte en voorkoms. Ds Conradie, staan daar nie in jou dienskontrak met jou gemeente dat jy glo die belydenisskrifte stem oor een met die Woord van God nie? Pleeg jy dalk bedrog?

3) Van die redes waarom lidmate verontrus raak oor die kwessies is die inligtingsontploffing waaroor die kerk geen beheer het nie. Die Google-generasie bevraagteken alles, ook die kerk. Die kerk moet maar net daaraan gewoond raak, het hy gesê.

Ingeligde mense kan nie meer die Bybel glo nie, reg?

4) Hy het ook daarna verwys dat lidmate geestelik en soms emosioneel onvolwasse is. 

Hmm. Beledig die mense wat jou salaris betaal. Goeie plan.

5) Daar moet ook liewer oor die praktiese uitlewing van Christenskap gepraat word as om te stry oor wat die kerk vir mense leer.

Ds Conradie, nou is ek verward. Jesus het gesê dwaalleraars is wolwe in skaapsklere wat die kudde verskeur. Hy het ons beveel om die kudde te beskerm. As ek dus my Christenskap prakties uitleef, moet ek teen dwaalleer veg en met dwalers stry oor leerstellings of moet ek my hare laat groei en Kumbaya sing?

Hierstaanek se gevolgtrekking: As ek in hierdie Ds se gemeente was het ek hom vanaand nog gebel en hom goed uitgetrap…

Maar nou ja, wat weet ‘n ou nou wat glo die aarde is plat en staan op olifante, all the way down…

Sienings van Bybel kwel talle

2012-04-19 22:02

Neels Jackson

Die onderliggende saak by al die kwessies waaroor daar onrus by NG lidmate bestaan, is verskillende sienings van die Bybel.

Só het die luisterspan van die kerk se Hoëveldsinode terugrapporteer nadat hulle terugvoering van sinodegangers oor dié vraag ontleed het.

Die onrus by sommige lidmate was ’n groot besprekingspunt by die sinode wat by tye tot onverkwiklike debatte met persoonlike beskuldigings gelei het.

Die luisterspan het ’n rits kwessies opgenoem waaroor lidmate onrustig is.

Dit wissel van die opstanding van Jesus en die maagdelike geboorte tot by kwessies soos die doop, saamwoon, sienings van die bose, die Belydenis van Belhar, homoseksualiteit, die sondeval en kerkhereniging.

Ds. Johan Conradie van die luisterspan het egter gesê die verskille tussen ’n fundamentalistiese of letterlike verstaan van die Bybel aan die een kant en ’n siening wat die Bybel en wetenskap integreer aan die ander kant, loop deur al dié kwessies.

Oor die verskillende sienings van die bose het hy bygevoeg dat dit ’n kwade dag sal wees as ’n dominee van dwaalleer aangekla word omdat hy nie aan die duiwel glo nie.

Van die redes waarom lidmate verontrus raak oor die kwessies is die inligtingsontploffing waaroor die kerk geen beheer het nie. Die Google-generasie bevraagteken alles, ook die kerk. Die kerk moet maar net daaraan gewoond raak, het hy gesê.

Hy het ook daarna verwys dat lidmate geestelik en soms emosioneel onvolwasse is. 

Soms soek lidmate kits­antwoorde wat nie daar is nie.

Verder lees baie lidmate net “sagteband-teologie”.

Hulle verwag dat die kerk eenvoudige swart-en-wit-uitsprake moet maak, terwyl die kerk dit nie meer doen nie. Daar is ook verwys na ’n skynbare verdraagsaamheid teenoor dwaalleer in die NG Kerk.

Die luisterspan het aan die sinode gesê verantwoordelike gesprek waarin mense na mekaar luister, het dringend aandag nodig.

Daar moet ook liewer oor die praktiese uitlewing van Christenskap gepraat word as om te stry oor wat die kerk vir mense leer.

Conradie het die jeug as voorbeeld aan die sinode voorgehou. Hulle streef daarna om Jesus Christus in hul optrede sigbaar te maak, het hy gesê.