Hierdie artikel het vandag in Beeld verskyn maar is nog nie aanlyn beskikbaar nie.

NG Sinode gevra: dink weer oor saambly – Neels Jackson

Die NG Kerk se algemene sinode gaan gevra word om weer te dink oor sy standpunt oor saamwoonverhoudings.

Die streeksinode Hoëveld het besluit om ’n versoek van die gemeente Welbekend by Bapsfontein, dat die huidige besluit oor dié saak verander word, aan die algemene sinode te stuur.

Welbekend wil hê die besluit moet dit duidelik stel dat ook saamblyverhoudings wat die Bybelse waardes van liefde, respek en ekslusiwiteit bevat, deur die kerk verwerp word “omrede die seksuele”.

Ds. Abrie van Wyk van Welbekend het aan die sinode gesê die huidige besluit wek die indruk dat saamblyverhoudings “nie so verkeerd is nie”.

Hy het gesê die NG Kerk het nog altyd ’n duidelike morele stem laat hoor. Hy is bang die kerk is besig om dit te verloor. Die AGS onder leiding van Dr. Isak Burger speel ál meer daardie rol.

In ’n tyd dat daar dikwles gevra word waarom mense die NG Ker verlaat, wonder hy of dit nie gebeur omdat die kern nie meer duidelik rigting gee oor wat hy glo die Bybel leer nie.

Dr. Danie Malan van die gemeente Kempton-Kruin het gesê die algemene sinode het dit duidelik gestel dat die huwelik ’n gawe van God is en dat seksuele gemeenskap buite so ’n vaste, formele ooreenkoms nie aan Christelike riglyne voldoen nie.

In die ander deel van die besluit word erken dat daar saamblyvehoudings is wat baie meer liefde en respek vertoon as baie huwelike. Sulke verhoudings kan nie bloot op grond van die sekdusele afgeskiet word nie.

Malan het gesê mense verlaat die kerk nie net omdat hulle duideliker morele leiding soek nie, maar ook as hulle voel die kerk verstaan nie hul omstandighede nie of dat die kerk nie respek vir hulle het nie.

Hy het gevra dat die sinode net kennis neem van Welbekend se versoek.

Die sinode het hom nie self oor die saak uitgespreek nie, maar besluit om dit na die algemene sinode te stuur om oor Welbekend se versoek te besluit.