Hierdie artikel het vandag in Beeld verskyn, dit is ongelukkig nog nie aanlyn beskikbaar nie. 

Wat mnr Jackson nie noem nie is dat die Hoëveld Sinode gister (18/04/2012) gestem het dat die Sinode ondersoek moet instel na dwaling in die kerk en  met spesifieke beswaardes moet vergader om oplossings te vind. Daar is ook gestem ten gunste van ‘n gravamen wat deur Ds Jan Louw en Theo Danzfuss ingehandig is wat die dwaling van die Algemene Sinode ten opsigte van die duiwel in die sterkste moontlik terme verwerp.

Hierstaanek se opinie is hard en duidelik: Dit is tyd dat almal in die openbaar verklaar wat hulle glo, en dat die wat ‘n ander geloofsisteem as die Gereformeerde Belydenis aanhang, hulle self uit die kerk onttrek. Dit is die enigste eerbare opsie beskikbaar.

Ek het baie meegevoel met iemand wat sy lewe gewy het aan die Christelike geloof, en dat uitvind hy kan dit nie meer glo nie. Maar ek het geen meegevoel met iemand wat dan onder vals voorwendsels in diens van die kerk aanbly nie. Dit is bedrieglike kontrakbreuk.

En prof Niemandt, dra asseblief by tot die oplossing van die probleem in plaas van om die martelaarsmantel op te neem. Bely in die openbaar wat u glo! (Om net te sê “Ek onderskryf die belydenisskrifte” is nie genoeg nie. Prof Julian Muller doen dit ook, en verwerp die evangelie in die openbaar!)

Dwaalleer: Aanval op moderator ‘pynlikste’

Neels Jackson in Beeld, 19 April 2012

Prof. Nelus Niemandt, moderator van die algemene sinode van die die NG Kerk, het ’n persoonlike aanval op hom gister bestempel as die pynlikste oomblik wat hy die afgelope 30 jaar op sinodesittings beleef het.

Dit het gekom in ’n debat van die kerk se Hoëveld-sinode oor lidmate se kommer oor beweerde dwaalleer in openbare uitstprake van die kerk se teoloë.

Niemandt het onder meer verwys na ’n video wat in die kerk versprei is waarvan die inhoud volgens hom as leuens ontbloot is .

Hy het verwys na verskeie kerklik prosesse wat daarop dui dat daar nie rede tot kommer is oor die teologie van veral die teologie-fakultiet aan die Universiteit van pretoria nie. Dit sluit in:

Tugondersoeke teen dosente, appélsake, ondersoeke deur die kuratorium wat toesig hou oor teologiese opleiding, en ’n gesprek met die ring van Soutpansberg, wat ’n vroeëre vertrouensbreuk met die fakultiet opgehef het nadat hulle hul kommer met dosente bespreek het.

Al dié prosesse het gelei tot bevindings dat daar nie dwalleer is nie.

Niemandt het gesê mense wat nie al dié bevindings wil aanvaar nie, “blaf teen die verkeerde boom” as hulle weer ’n leerondersoek wil laat doen.

Ds Jan Louw van Secunda het gesê ondanks alles wat Niemandt gesê het, bly daar ’n gevoel van ongelukkigheid. Hy het Niemandt daarvan beskuldig dat hy daartoe bydra.

Ds Louis Scheepers van die gemeente Strubenvale om Springs het ook volgehou daar is dwaalleer in die kerk, Hy het Niemandt verwys dat hy nie duidelike antwoorde oor sy geloof wil gee nie.

Niemandt het die sinode verseker van sy persoonlike geloof in Jesus Christus en dat hy die kerklike belydenisskrifte onderskryf.

Die sinode het kennis geneem van lidmate se kommer en besluit ’n paneel van leraars en ouderlinge moet waar moontlik gaan luister na lidmate wat hul kommer oor dwaalleer onder die kerk se aandag wil bring.

Voor die einde vanjaar moet ’n ope byeenkoms ook gereël word om die saak te bespreek.