Ek ondervind daagliks in my gesprekke met emergent predikante dat hulle eenvoudig nie bereid is of in staat is om enigiets wat hulle sê uit die Bybel te bewys nie. As ‘n mens die Bybel aanhaal, ignoreer hulle dit totaal.

Dit is werklik my ervaring dat dié dominies in ons kerk wat emergent leer aanhang, eenvoudig die Bybel as gesaghoudende bron van waarheid verwerp.

Ek stel onlangs die volgende uitdaging aan ‘n predikant: (Dieselfde uitdaging wat ek aan Prof Nelus Niemand gestel het): “Bewys uit die Bybel en die belydenisskrifte dat die Algemene Sinode se besluit om dwaling oor die duiwel in die kerk toe te laat regverdigbaar is, of, as jy dit nie kan doen nie, spreek jou dan uit teen die besluit. Dit is immers wat jy beloof het met jou legitimasie eed: Dat jy dwaling uit die kerk sal weer.”

Die enigste antwoord wat ek gekry het was dat die Sinode dit besluit het en dat dit dus geldig is. Daar is geen poging aangewend om die besluit uit die Bybel te regverdig nie.  By implikasie word die besluit van die Sinode dus bo die outoriteit van die Bybel gestel. 

Die enigste verklaring wat ek kan gee is dat die Bybel eenvoudig geen outoriteit meer vir hierdie mense het nie.

Kyk die video hieronder, wat Bob DeWaay sê oor die emergents en Sola Scriptura.

(Artikels oor dieselfde onderwerp: Sola Scriptura,  Die Okkultifisering van die Bybel )