Gebed is nou dringend nodig

Tydens die eeufeesvieringe van die ANC in Bloemfontein op 6-8 Januarie 2012 gaan offers aan die voorvaders gebring word – kyk http://www.volksblad.com/Suid-Afrika/Nuus/Seremonies-ontstel-20120103.

Dit is aanduidend van die geestelike verval en nood van ons land. Die hele Bybel is vol van God se afkeur oor afgodery (Eks. 20:3). Ons land kan nie hoop op God se seën, as ons Hom die rug toekeer en uittart met afgodery nie. Die situasie in ons land maak dit uiters noodsaaklik dat daar nou ernstig en volhardend vir herlewing gebid moet word. Hierdie is ‘n saak waaroor Christene van alle denominasies saam behoort te staan.

Kom ons verenig in gebed. Kom ons smeek die Here om ons te besoek met ‘n herlewing deur die Heilige Gees, soos wat hierdie land nog nooit gesien het nie. Sal u nie asseblief besluit om individueel of in ‘n groep elke dag op ‘n sekere tyd vir herlewing te bid tot 15 Januarie nie?

Mag God u seën.

Stuur hierdie asb. so wyd moontlik aan.