Die doel van emergent spiritualiteit is om te ontdek dat jy self god is.

Op Abel Pienaar se emergent kerk se webwerf lees ons die volgende:

http://www.renaissancegem.co.za/waarvandaan-gemeente.php

Dit het ons genoop om ‘n alternatief daar te stel. ‘n Liggaam wat nie veroordelend is nie, wat spirituele eenwording met God soek deur die soeke en ontdekking van die koninkryk van God en dus God-self binne-in ons. Die gemeente is op reis en wil deur die regte atmosfeer en boodskap, lidmate begelei en toerus met ware gnosis (kennis) tot geestelike en spirituele ontmoeting en eenwording met God – om weer te word wat jy is: homo christos.

Homo Christos? Kan die mens self Christus word?

Panenteïsme leer presies dit: Dat die mens self god is.

Die enigste probleem is dat die God van die Bybel so oneindig groot, onverstaanbaar, almagtig, alwetend, alomteenwoordig en heilig is, dat dit die standaard vir menslike vergoddeliking bietjie hoog maak.

Om hierdie rede was dit nog altyd ‘n mens wat homself tot god wou verhef se doel om God kleiner te maak as wat Hy werklik is.

“Cut God down to size”, dan lyk jou strewe om self god te wees nie meer heeltemal so belaglik nie.

Kyk bietjie hoe ‘n klein, agtersak godjie die emergents aanbid.

1) God kan nie volmaak en goed skep nie. Omdat die skepping ‘n afskeiding van god is is die skepping in wese defektief. God se uitspraak oor die skepping, dat dit “goed” was, word dus deur die emergents verwerp. Adam en Eva se sonde was nie as gevolg van hulle eie vrye keuse nie, maar onvermydelik.

2) God is nie heilig nie. Omdat god in alles is en die “siel van die skepping” is, is alle boosheid in god self geleë.

3) Die mens is god, en het daarom goddelike wil. Die mens se wil oorskry dus die wil van die skepper god. Die boosheid in hierdie wêreld vind dus plaas omdat god dit nie kan keer nie.

4) God straf nie sonde nie. Hy is hartseer as ons sonde doen, maar omdat ons deel is van god kan hy werklik op geen manier sonde straf nie – hy kan homself tog nie vernietig nie! Alle mense, selfs die boosste massamoordenaars en kinderverkragters, word dus uiteindelik gered.

5) God ken nie noodwendig die toekoms nie, omdat die mens se vrye wil vir hom die toekoms versluier.

6) God is nie by magte om homself op so ‘n manier te openbaar sodat ons kan verstaan wat hy sê nie. Sien my artikel oor “Die okkultifisering van die Bybel” hieroor. Die Bybel is dus nie die openbaring van God nie.

7) God was nie by magte om Jesus se kruisdood te keer nie!

Ek dink Tant Stienie sou gesê het, “Ag shym!”

En wat van Jesus?

Omdat daar geen ewige oordeel is nie, het Jesus nie nodig gehad om vir ons aan die kruis te sterf vir ons sonde nie. Jesus se sterwe aan die kruis is dus net vir ons ‘n voorbeeld om na te volg: ‘n Voorbeeld van selfopofferende liefde. Jesus se godheid verskaf sleg aan die emergent teoloë die filosofiese grondslag vir die vergoddeliking van die mens. Soos Abel sou sê: Die reis van Homo Sapiens na homo christos.

Maar as Jesus dan werklik uniek is soos die Bybel beweer, sal die mens dan soos Hy Christus kan word?

Die antwoord is duidelik NEE!

Daarom moet Jesus ook “Cut down to size” word.

1) Emergents ontken dus dikwels Jesus se maagdelike geboorte.

2) Hulle ontken dikwels sy wonderwerke.

3) Hulle ontken dikwels dat Hy sondeloos geleef het. Omdat hulle die bestaan van die duiwel ontken, is die implikasie dat Hy deur sy eie boosheid verlei is in die woestyn.

4) Hulle ontken dikwels dat Hy vir ons sonde aan die kruis gesterf het.

5) Hulle ontken dat Hy liggaamlik uit die dood opgestaan het.

Peter Pan teologie!

Emergents glo hulle kan hulle eie realiteit skep, omdat realiteit in elk geval net ‘n sosiale konstruk is. Dit klink vir my bra baie soos Peter Pan se Neverland!

Hulle glo dat god nie by magte is om sonde te straf nie. Dus het god geen aanspraak op hulle lewens nie behalwe om voorstelle te maak oor hoe om te lewe. Daar is dus geen groter mag teenoor wie hulle verantwoording moet doen nie.

Klink dit nie vir jou soos jou tienerkind nie? “Ek wil doen wat ek wil, Pa het geen sê oor my nie! Pa moet my alles gee, Pa moet my liefhê – ten spyte van die feit dat ek Pa maar kan vloek en skel soos ek wil! Pa mag my nie straf nie, want as Pa my sou straf beteken dit Pa is nie lief vir my nie!”

Dit is presies wat emergents vir God sê: “Jy kan nie vir my sê wat om te doen nie, ek kan doen wat ek wil. Ek kan jou selfs vloek. Jy kan my tog nie keer nie en jy kan my nie straf nie want dan is jy nie lief vir my nie!”

My gevolgtrekking: ‘n Patetiese klein godjie wat deur patetiese, infantiele mense aanbid word.

En wat sê God?

Es. 28:6: “Daarom,” sê die Here my God, “omdat jy jou verbeel het jy is ‘n god, daarom gaan Ek ander nasies, wrede volke, teen jou laat optrek. Hulle sal die prag wat jou wysheid vir jou gebring het, met die swaard aanval en jou prag skend. Hulle sal jou in die graf in laat stort, jy sal die dood van ‘n gesneuwelde sterf daar op jou eiland in die see. Sal jy vir dié wat aan jou ‘n einde gaan maak, nog kan sê jy is ‘n god? Vir dié wat vir jou dood gaan sorg, sal jy ‘n mens wees, nie ‘n god nie.

Ek bid werklik dat die emergent teoloë wat hierdie dwaling in ons NG kerk verkondig tot inkeer sal kom. God gaan nie luister hoe hulle die geskrifte oor die hel dekonstrueer voor Hy hulle in die hel werp nie.

God laat nie met hom speel nie. Hy het ons lief, maar Hy is steeds die Heilige God, Skepper van die heelal!

Wynand Louw