Deur Philip du Toit

Die sogenaamde Ontluikende Kerk (Engels: Emerging Church) is ‘n beweging onder die Christedom wat al meer populêr geraak het in die Christelike landskap waarin ons onsself bevind. Dit is nie verbonde aan enige denominasie nie, maar is ‘n postmoderne denkstroom wat reg oor die westerse wêreld al hoe gewilder begin raak het. Hoe evalueer mens hierdie nuwe manier van kerkwees?

Die Ontluikende Kerk beweging het sterk inslag gevind op verskillende plekke in die westerse wêreld, veral in die VSA, die VK, Australië en New Zeeland. Ook in Suid Afrika is daar heelwat kerke wat hierdie benadering volg. Van die bekende name in hierdie beweging is Brian McLaren, Tony Campolo, Leonard Sweet, Rob Bell, Ron Martoia, en nog baie ander.

Een van die kenmerke van hierdie beweging is juis dat dit moeilik is om dit te definiëer. Dit is nie ‘n beweging met ‘n vaste credo of dogma nie, juis omdat dit ‘n stand inneem teenoor afgebakende kategorieë. Hierdie benadering is dus baie kenmerkend postmodern. In ‘n sekere sin sou mens kon sê dat die Ontluikende Kerk juis een van die prominente maniere is van postmoderne kerk-wees. Dit is daarom ook nie vreemd dat die Ontluikende Kerk juis sterk is onder die meer gegoede lae van die samelewing nie. Dit is meestal mense wat ‘n middel tot hoë inkomste het, wat internet-toegang het, en mense wat ‘n matige tot goeie akademiese agtergrond het. Ontluikende Kerke word daarom soms “yuppie- kerke” genoem. Baie mense sien dit as’t ware as kerk rondom ‘n koppie tee.  Die styl is dikwels “koel”, “gemaklik” en “informeel.”

Grense verdwyn

Een van die kenmerke van hierdie beweging is die vermyding van die trek van vaste grense. Grense vervaag tussen heilig en ongheilig, tussen dit wat tradisioneel taboe is en dit wat aanvaarbaar is, tussen wat reg is en wat nie reg is nie, tussen wat moreel aanvaarbaar is en wat nie is nie. Grense vervaag ook tussen wie gered is en wie nie gered is nie, tussen gelowige en ongelowige, en uiteindelik ook tussen Christenskap en ander gelowe.

Dit hou verband met die vermyding van enige greep op waarheid.

Lees verder,,,