Die webwerf GlodieBybel.co.za het ‘n petisie geloods om die NG Kerk terug te  roep na die skrif, na die Algemene Sinode van 2011.

Hier is die skakel:

http://www.glodiebybel.co.za/index.php/petisies.html?view=petition&id=83:petisie-nav-ngk-algemene-sinode-2011

En belangrike agtergrondsinligting:

http://glodiebybel.co.za/component/content/article/437-wat-elke-ng-lidmaat-behoort-te-weet.html

http://glodiebybel.co.za/component/content/article/448-opsomming-van-skokkende-ng-kerk-besluite.html

“Ons, die ondergetekendes, gee hiermee ons algehele ontevredenheid te kenne teen die dwaalleer in die NG Kerk, die stilswyende kondonering daarvan, en die bevordering daarvan in sommige gevalle.

Ons oorweeg om ons geldelike bydraes aan die kerk te verminder of selfs te staak, tensy ons eie gemeente hul amptelik van die Algemene Sinode distansieer.

Ons verwag dat daar indringend en afdoende opgetree moet word teen teoloë wat in woord en gees afwyk van die gereformeerde leer en die Bybel nie meer aanvaar as die ware en geïnspireerde Woord van God nie.

Ons verwag dat die Algemene Sinode die onbybelse stellings in hul verklarings sal verwyder.

Ons verwag dus ’n hartsverandering terug na God en Sy Woord, tot Sy eer alleen: U Woord is die waarheid (Joh. 17:17)”

Versprei die petisie maar onder almal op jou adreslys!

Wynand Louw