Dr du Toit  is in BEELD aangehaal dat hy glo dat die duiwel nie as persoonlike wese bestaan nie. Nadat ek hom by sy ring aangekla het van dwaling, het hy my per epos gekontak en die volgende gesprek is gevoer.

Ek wil graag die volgende opmerkings oor die korrespondensie maak.

1) Ek besef dit was waarskynlik ‘n fout dat ek nie eers met Dr. du Toit gepraat het voor ek hom aangekla het nie. Ek erken dit en bely  dit. Uit die korrespondensie is dit egter duidelik dat hy hom nie distansieer van die aanhaling in BEELD nie – ek het hom direk gevra of hy bereid is om dit te doen. Dit sou dus geen verskil gemaak het aan die uitkoms nie.

2) Ek kan geen sin sien in ‘n persoonlike ontmoeting met iemand wat nie bereid is om op skrif te stel wat hy glo nie. Die voordeel van skriftelike korrespondensie is afstand – en dus die geleentheid om verby emosionele reaksies te kyk en die argument ter tafel rustig en onemosioneel te beredeneer.

3) Dit is jammer dat Dr du Toit nie bereid is om my vrae skriftelik te antwoord nie.  Ek het hom spesifiek gevra om my vrae bondig te beantwoord, maar dat hy welkom is om vakkundige verklarings as addenda saam te stuur. Ek  is bereid om enige vakkundige verklaring vir sy geloof te lees.

Ek kan maar net spekuleer waarom hy nie bereid is om my vrae te antwoord en te sê wat hy glo nie.

4) My interpretasie van sy verklaring aan Volksblad is myne, en is subjektief. Ek sou graag van hom ‘n antwoord op en moontlik regstelling van my interpretasie wou ontvang. Hy was duidelik nie bereid om daarop kommentaar te lewer nie. Ek kan dit dus maar net aan die leser se oordeel oorlaat.


On 2011/10/19 06:58 AM, bendutoit wrote:

Ai, Wynand, op ‘n manier is ek baie jammer vir jou. Regtig.

En vir die Christelike geloofsgemeenskap hieroor.

Ek ken jou nie. Weet niks van jou af nie. Weet nie waar jy woon of waar jy kerklik betrokke is nie.

Maar, dalk sal dit ‘n goeie ding wees as ons op ‘n keer (soos dit Christene betaam) ‘n slag gaan koffie drink en ek vir jou verduidelik hoekom dit vir my en vir talle ander predikante GEEN probleem is om die legitimasie-eed se ondertekening gestand te doen nie.

Net eenvoudige logika moet vir jou sê dat jy iewers dalk ook ruimte behoort te maak daarvoor dat jy verkeerd kan wees.

En, intussen, het jy ‘n klomp vere van persoonlike inkriminasie in die lug gestrooi wat die wêreld in waai…

Ek is oortuig daarvan dat die Here dit uitermate hartseer vind van Sy kinders.

Terwyl jy dalk opreg meen dat jy die Here hierin gehoorsaam is, stel jy daarmee die integriteit van Christelike geloof op die spel.

Dis hartseer.

Vriendelike groete

Dr Ben du Toit
Direkteur Kommunikasie: NG Kerk Sinode van Wes-en-Suid-Kaap
Redakteur Elektroniese Kommunikasie Algemene Sinode NG Kerk
Parlementêre Lessenaar Algemene Sinode NG Kerk
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7196; Faks: 021 957 7197
Sel: 0823 328 700
bendutoit@kaapkerk.co.za

* There is no limit to what you can achieve, if you don’t mind who gets the credit for it
* Men are only as great as they are kind!


Hallo Ben

Ek is Wynand Louw, ‘n oor neus en keel chirurg in Kaapstad. Ek is ‘n gewone NG lidmaat.

Ek waardeer jou nota, en glo my, ek het lank en hard gebid voor ek jou naam in die epos gesit het. Ek hoop jy sal aanvaar dat ek dit doen uit die oortuiging van Chrsitus se liefde, en dat ek graag Sy genade en vergiffenis aan jou wil verkondig.

Ek sal graag die volgende aan jou wil vra:
1) Glo jy dat die Bybel die onfeilbare Woord van God is? Is dit mense se woorde oor God?
2) Glo jy dat Jesus uniek is in die feit dat Hy alleen uit God gegaan en van God gekom het, soos hy duidelik beweer in Johannes 6:46 en 8:42, of glo jy dat die hele skepping uit God gegaan en van God gekom het?
3) Glo jy dat die hele skepping, (soos die mens Jesus) God se liggaam is, en dat jy dus self die potensiaal het om Christus te word (Homo Christos)?

Ben, dit ontstel my dat jy aan die BEELD sê jy glo nie dat die duiwel bestaan nie – en dus by implikasie beweer dat Jesus of mal was of gelieg het.

Hoe kan ek glo dat ‘n mal leuenaar vir my sondes aan die kruis kon sterf? Hoe tas dit die integriteit van die Chrsitelike geloof aan?

Ek weet dat ek moontlik verkeerd kan wees, maar ek weet ook dat Jesus beslis nie verkeerd kan wees nie. Dit is nie ek wat beweer dat die duiwel bestaan nie, Ben. Dit is Jesus in die Bybel.

Ek wil hê jy moet weet dat ek ernstig is met die tugaansoek, en sal dit enduit voer. Ek bid dat sal bydra dat jy tot inkeer sal kom. God se genade is groot!

Groete

Wynand


Dankie vir jou vinnige reaksie Wynand.

Ek dink meer as voorheen dat jy dit aan my en die kerk van die Here (en al die leraars wat die Algemene Sinode bygewoon het) verskuldig is om EERS met my in gesprek (nie e-pos met allerlei vrae nie) te tree alvorens jy hierdie inkriminasie voortsit.

Jou opmerking: “ek het lank en hard gebid voor ek jou naam in die epos gesit het. Ek hoop jy sal aanvaar dat ek dit doen uit die oortuiging van Chrsitus se liefde, en dat ek graag Sy genade en vergiffenis aan jou wil verkondig” is verstommend aanmatigend. Ek beleef NIKS van Christus se liefde in hierdie wyse van hantering deur jou nie en ek ontvang die vergiffenis van Christus uit louter genade deur Homself aan my gegee deur Sy soenverdienste aan die kruis. Ek hoef dit nie van jou te ontvang nie.

Jy het my besonderhede hieronder om met my ‘n afspraak te maak.

Groete

Ben


Hallo Ben

Ek is jammer dat jy my optrede as liefdeloos ervaar. Dit is nie so bedoel nie.

1) Soos ek in my epos verduidelik het: Jy het Jesus in die openbaar gelaster deur by implakasie vir die BEELD te sê dat Jesus mal was of gelieg het toe hy van die duiwel gepraat het. Ek verstaan dat Jesus gesê het dat mens eers in privaat na ‘n persoon toe moet gaan. Jy is egter ‘n opgeleide teoloog en besef baie deeglik wat die implikasies van jou onderhoud met die BEELD is. Ek dink nie dat ‘n persoonlike gesprek met jou die uitkoms sou verander nie. As ek verkeerd is, en jy is bereid om jou siening omtrent die duiwel te verander, vra ek jou om verskoning.

Jesus het die Fariseers wat in die openbaar vals leringe versprei het in die openbaar aangevat. (“Addergeslag!”) Dink jy Jesus het die Fariseers nie lief gehad nie? Dink jy hy het nie die geldskieters wie se tafels hy omgeskop het lief gehad nie? Hy het die Fariseers en geldskieters so lief gehad dat hy homself vir hulle laat doodmartel het.

2) Soos ek ook in my epos verduidelik het: Dit gaan hier oor die hart en siel van die NG Kerk. Daar is meer as een miljoen lidmate in ons kerk wat geregtig is om die ware evangelie te hoor. Wat moet hulle glo as hulle leiers by implikasie beweer Jesus was mal of ‘n leuenaar?

Ek hoor jou getuienis oor Sy genade en soenverdienste aan die kruis, Ben, maar jy verwar my. As jy nie kan glo wat Jesus sê omtrent die duiwel nie, hoe kan sy sterwe aan die kruis dan enigsins vir jou iets beteken? Hoe kan jy dan glo “Dit is my bloed – Dit is my liggaam”? Het jy hom nie dan reeds as leuenaar of skisofreen gediagnoseer nie?

Ek betwyfel nie jou getuienis nie. Dit maak net eenvoudig nie vir my sin nie.

Waarom verwerp jy die idee dat die duiwel bestaan? Is jy ‘n panenteïs?

Aanvaar jy die Bybel as die onfeilbare woord van God?

Groete

Wynand


Halllo Ben

Daar was verskeie versoeke dat ek jou versoek om ‘n repliekverklaring te
maak. Ek sal dit op my blog publiseer, indien jy daarvoor te vinde is.

Ek moet net weer beklemtoon dat ek die saak in die openbaar gemaak het
omdat jy dit in die openbaar gemaak het. Dit was werklik die enigste opsie.

Groete

Wynand


Hallo Wynand,

Ek het aan jou ‘n aanbod gemaak. Kom ons gaan drink koffie iewers waar ons
rustig oor alles kan gesels – of ten minste dan, ‘n inleiding kan ervaar tot
‘n langer gesprek. Hierdie is nie ‘n saak wat mens sommer net so in ‘n paar
sinne en vrae en antwoorde kan afhandel nie. Dit gaan oor baie groter dinge
as die siening van die bose. Dit het te doen met die siening en hantering
van die Bybel. Dit het te doen met die ontwikkelinge binne die psigiatrie en
mediese wetenskap. Dit het te doen met die verrekening van kontekste. Dit
het te doen met die baie ingewikkelde (maar ook opwindende)
vertolkings-wetenskappe (hermeneutiek) waarin die literêre sub-dissiplines,
asook die argeologie en historiografie ook ‘n belangrike rol speel. God is
die Skepper-God van die heelal, van die natuur en die natuurwette – van alle
dinge. Dit vra ‘n geïntegreerde verstaan van ons Christelike belydenis van
God as Vader, Seun en Heilige Gees.

Die manier waarop jy in jou aanklag en in jou verdere korrespondensie met
hierdie komplekse sake omgaan, is om die minste te sê ‘n openbaring daarvan
dat jy nie hiermee rekening hou nie – of dalk nie daarvan bewus is nie – net
soos wat ek nie bewus sal wees van die kompleksiteit van al die sisteme wat
tot die verlies van gehoor aanleiding gee, of die behandeling van sinusitis
en allergieë nie. Vir my om vir jou one-liner vrae te vra oor “hoekom kan ek
nie hoor nie” of “gee nou vir my eenmaal die regte anti-biotika dat my
kroniese nasale drip vir altyd kan ophou” sal totaal en al voorbarig en
arrogant wees. Dit lê doodeenvoudig net my onkunde oor die saak bloot.

Ek sal graag aan jou goeie en konstruktiewe (en ek meen, toeganklike)
leesstof beskikbaar wil stel om die hele saak van die verstaan en
verdiskontering van die bose in terme van ons realiteite vandag as Christene
in te lei. Maar, gegewe jou hantering van die saak tot dusver, het ek groot
huiwering daarmee. Daarom my voorstel dat ons mekaar ontmoet en verkennende
gesprekke daaroor hou.

Ek is glad nie bang of huiwerig oor my standpunt oor enige aspek van die
Christelike geloof nie. Selfs net die feit dat ek die werk doen wat ek doen
(en James Kirkpatrick voorsitter van ATLAS en Kobus Gerber die Algemene
Sekretaris is en Piet Naude gerespekteerde teoloog is, ens ens) moet dalk
net logieserwys jou by ‘n punt te bring waar jy meer huiwerig sal wees om
jou smeerveldtogte teen ons in die openbaar voort te sit. Wat ‘n
on-Christelike aksie is dit net nie!

Ten slotte, terloops, ek het geen verklaring oor my geloof in die bose aan
enige koerant gemaak nie. Jy reageer op koerantberigte, geskryf deur ‘n
joernalis. Dis nogal gevaarlik om daarvan sulke finale en voldonge
gevolgtrekkings te maak dat jy honderde predikante sondermeer inkrimineer
deur jou optrede. Ek weet nie hoekom ek nog met jou probeer praat nie. Dalk
is dit die ewige, gelowige optimis in my wat bly glo dat die waarheid ‘n
mens kan vrymaak.

My aanbod van ‘n persoonlike gesprek staan. Hiermee sluit ek my
e-korrespondensie met jou af.

Vriendelike groete

Dr Ben du Toit


Hallo Ben

Ek waardeer die feit dat jy met my in gesprek gaan.

1) Ek besef dat BEELD se aanhaling hoorsê is. Jy kan onmiddelik die saak regstel deur in die openbaar te verklaar dat jy wel glo in die duiwel as ‘n ware, morele maar bose persoon, en nie net ‘n mite of metafoor nie.

2) Baie woorde verdoesel dikwels eenvoudige waarhede en dra dikwels komplekse leuens. Ek verstaan die filosofiese en teologiese aspekte waarna jy in jou epos verwys.

3) Ek sal dit geweldig waardeer as jy die volgende eerlik kan antwoord, want ek glo nie dit sal baat dat ons speletjies met mekaar speel nie. Sny direk na die been, asseblief!
— Aanvaar jy ‘n wereldbeeld wat breedweg as “panenteisme” beskryf kan word? Met ander woorde, glo jy dat die hele skepping analoog is aan die geskape menslike natuur en liggaam van Christus? Glo jy dus een van die volgende: dat god die “siel” of “mind” van die skepping is, dat die skepping “deel van god” is of dat die skepping “uit god gespruit het?’ (“emanated from god?”)
–Glo jy dat Jesus uniek is in die feit dat Hy alleen uit God gegaan en van God gekom het soos hy beweer in Johannes 6:46?
–Glo jy dat die duiwel ‘n persoon en morele wese is soos Jesus beweer in Johannes 8:44?
–Glo jy Jesus is uit ‘n maagd gebore?
–Glo jy Jesus het Lasarus uit die dood opgewek?
–Glo jy Jesus het met ‘n ware, tasbare liggaam uit die dood opgestaan en dat die wat gered word ook eendag sulke tasbare liggame sal hê?
–Glo jy dat die bewuste, ewige verdoemenis in die hel bestaan?
–Glo jy dat slegs die mense wat Jesus aanneem as Verlosser gered sal word?
–Wanneer het jy Christus as jou persoonlike Verlosser en Saligmaker aangeneem?

4) Ben, met alle eerbied en respek gesê, ek vind jou verklaring aan die verslaggewer van die Volksblad oneerlik om die volgende redes:

–Die BEELD het jou as volg aangehaal: “Daarteenoor het dr. Ben du Toit van die Wes- en Suid-Kaapse sinode gesê hy glo nie in die bestaan van die duiwel nie.”
Die implikasie hiervan is eerstens dat Jesus mal was of gelieg het toe hy gesê het die duiwel is ‘n morele persoon. Die tweede implikasie is dat jy die belydenisskrifte van die NGK verwerp.

–Volksblad haal jou vanoggend as volg aan: “Du Toit sê hy glo nie aan ’n fisieke duiwel soos die mannetjie wat op ’n mens se skouer sit nie.”
Die implikasie hiervan is dat jy maar net ‘n ortodokse Christen is soos enige ander ortodokse Christen die afgelope 2000 jaar. Geen ortodokse Christen nog ooit die duiwel as die “imp” wat jy beskryf gesien nie. Daar hoef ook nie spesifiek vir so ‘n siening in die NGK “ruimte gemaak” te word soos jy volgens die BEELD berig bepleit nie, omdat alle Christene met jou sou saamstem.

Jou verklaring aan Volksblad is dus duidelik ontwerp om die angel uit jou verklaring aan BEELD te haal, sonder dat jy hoef terug te gaan op jou woord. Enige Bybelgetroue tugkomitee sou jou onder tug plaas vir jou verklaring aan BEELD. Geen tugkomitee sou jou onder tug kon plaas vir jou verklaring aan Volksblad nie. Inteendeel.

Dit is dus duidelik dat jy onder morele verpligting is om duidelik en ondubbelsinnig te verklaar wat jy glo! Antwoord asseblief my vrae. Jy kan al die verduidelikings met verwysings na al die dissplines wat jy in jou brief noem as addendum stuur, as jy wil.

Ek is regtig spyt dat dit nodig is om jou hierdie vrae te vra, ek weet dit klink soos die inkwisisie. Meeste mense sou dit egter as ‘n wonderlike getuienis geleentheid beskou.

En ek wil graag beklemtoon dat jy heeltemal geregtig is om te glo wat jy wil, om te verkondig wat jy wil en om te aanbid wie jy wil.

Maar INDIEN dit wat jy glo nie ooreenstem met die belydenisskrifte van die NG Kerk nie KAN jy nie langer in die NG Kerk aanbly nie. Ek glo Abel Pienaar sal jou graag legitimeer as guru in sy gnosties – buddhistiese kerk. Jy sal daar ook baie gelukkiger wees.

Groete

Wynand


Hallo Wynand,

Ek verwys jou weer na my laaste antwoord aan jou.

Lees dit weer rustig deur.

Vriendelike groete

Ben