Wanneer laas het jy duisende mense sien opstaan om Jesus as hulle persoonlike Verlosser en Saligmaker aan te neem?

Wanneer laas het jy hierdie boodskap gehoor? Die mens is totaal verdorwe en verlore in sy sonde. God het die wêreld so lief gehad dat Hy Sy enigste Seun gestuur het sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. As Jesus jou red, is jy ‘n nuwe mens – jou lewe verander dadelik – jou verhoudings herstel hier en nou!

Ek kan nie onthou wanneer laas dit mode was om die evangelie so te preek nie. Ons is té slim, té gesofistikeerd, té postmodern.

Kyk hierdie video, en aanvaar Hom NOU as jou Verlosser en Saligmaker as jy dit nog nie gedoen het nie. More is dalk te laat, en al sê Rob Bell ook wat, die hel is vir ewig.

En gaan verkondig dan die ou, ou tyding in jou gemeente!