There are two equal and opposite errors into which our race can fall about the devils. One is to disbelieve in their existence. The other is to believe, and to feel an excessive and unhealthy interest in them. They themselves are equally pleased by both errors and hail a materialist or a magician with the same delight.

C.S. Lewis, The Screwtape letters.

Waarom sal die duiwel wil hê dat ons sy bestaan moet ontken? C.S. Lewis was van mening dat die duiwel net so veel genot vind uit die geloof dat hy nie bestaan nie as in satanisme. As jy al ooit ‘n James Bond fliek gekyk het sal jy weet: Dit is makliker om sabotasie te pleeg as jy onsigbaar is.

In die Agenda van die Algemene Sinode van die N. G. Kerk van 2011 vind ons die volgende paragraaf:

14.7: Die Algemene Sinode aanvaar die werklikheid dat daar ’n wye diversiteit van interpretasies en toepassing van die Bybelse boodskap oor die bose en demone binne die NG Kerk is. Daar is ruimte vir lidmate wat aan die werklike en persoonlike aard van die duiwel en demone glo, en daar is ruimte vir lidmate wat die Bybelse spreke oor die bose en duiwels anders interpreteer.

(Ek het die sin onderstreep)

Die onderwerp onder bespreking is of die bediening van bevryding (van demoniese binding en besetenheid) wel in die NG Kerk toegelaat moet word. Al die argumente vir en daarteen word breedvoerig bespreek, en dan kom die gevolgtrekkings en aanbevelings, waarvan paragraaf 14.7 hierbo deel uitmaak.

Waarom sal iemand glo dat die duiwel wel bestaan?

Die antwoord is voor die hand liggend. Dit staan in die Bybel.

Gen. 3:Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is en het vir die vrou gevra: “Het God werklik gesê julle mag van geen boom in die tuin eet nie?”

Joh.8:44: Julle is kinders van die duiwel; hy is julle vader, en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af ‘n moordenaar. En hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is ‘n leuenaar en die vader van die leuen.

Ef. 6:7: Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.

Die duiwel het al die kenmerke van ‘n persoon: Hy het intellek (listig). Hy kan morele besluite maak (Hy is ‘n moordenaar en lieg. ‘n Dier kan nie moord pleeg nie al kan dit mense dood maak). Hy het ‘n wil.

Is die geloof dat die duiwel regtig bestaan regtig so nodig vir die Evangelie dat ons nie ruimte kan skep vir die wie dit nie wil glo nie?

Dit gaan regtig nie net  oor of die duiwel bestaan of nie. Dit gaan oor die redes waarom sy bestaan ontken word. Ongeloof in die duiwel se bestaan is slegs ‘n simptoom van ‘n veel gevaarliker siekte.

Waarom sal ‘n mens ontken dat die duiwel bestaan terwyl dit so glashelder in die Bybel is?

Die antwoord lê op meer as een vlak.

Die voor die hand liggende rede is dat die Bybel nie meer geglo word nie as gevolg van ‘n veranderling van wêreldbeeld – na byvoorbeeld panenteïsme.

Lees hierdie artikel waarom panenteïste nie in die bestaan van die duiwel kan glo nie.

En dan is daar moontlike dieper redes: Een is dat die duiwel nie wil hê dat ons moet glo hy bestaan nie, want dan kan hy sy vernietigingswerk makliker doen. Die ander is rebellie teen God. As die die duiwel en demone nie bestaan nie is dit soveel makliker om God die skuld te gee vir ons sonde.

Panenteïsme leer dat die skepping fundamenteel defektief is, die sondeval was onvermydelik. Dit leer ook dat die mens onvermydelik sondig, omdat hy vrye wil het. As die sonde God se skuld is, is daar mos nie rede om hel toe te gaan nie. Daar is ook nie rede om op te hou sondig nie!

Die algemeenste redes waarom die duiwel se bestaan ontken word plaas die ontkenner buite die Christelike geloof.

Waarom moet die NG Kerk “ruimte” maak vir mense wie die Evangelie van Christus probeer vernietig?

Die Bybel voorspel:

2 Pet. 2:1 Maar daar was ook vals profete onder die volk, en so sal daar ook onder julle vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here wat hulle vrygekoop het, verloën. So sal hulle hulleself baie gou in die verderf stort. 2 Baie mense sal hulle losbandigheid navolg, en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die Weg van die waarheid. 3 In hulle hebsug sal hulle julle met allerhande stories uitbuit. Maar hulle vonnis is lankal gevel, en hulle ondergang is onafwendbaar.

Indien die N.G. Kerk aanhou om vir vals leraars “ruimte” te gee is haar ondergang onafwendbaar.

So spreek die HERE HERE.