Jy is dit aanjouself en jou gemeente verskuldig om die video, “Nuwe Strominge in die teologie” te kyk.

03/03/2012

Die kopiereg eienaar, Mnr Sarel van der Merwe, het my vandag gekontak en my daarop gewys dat dit nie hy was wat die video op Youtube geplaas het nie, maar dat dit sonder sy toestemming gebeur het. Ek het ongelukkig foutiewelik aangeneem dat aangesien dit op Youtube is, dit met toestemming gedoen is, en dat skakels daarna dus in orde sou wees.

Uit respek vir sy kopiereg verwyder ek dus nou die skakel.

Die DVD toon videomateriaal van openbare uitsprake van hooggeplaasde lede van die NG Kerk wat duidelik die evangelie verwerp. 

Om die DVD te bestel, kontak Sarel van der Merwe by sarelwtl@telkomsa.net

Wynand Louw.