Ek het ook tot die oortuiging gekom dat God NIE vir Moses sou beveel het om die ander nasies aan te val en hul vroue en kinders almal te vermoor nie, of dat ongehoorsame kinders met klippe doodgegooi moet word nie. Indien dit nie net die kultuurgebruike van daardie tyd was nie, maar inderdaad deur God beveel is, dan is dit juis ’n groot rede waarom ek my van so ’n soort God distansieer.

– Leon Atterbury, in die boek “Hier Staan Ek” (1)


Hoe kan ‘n God van liefde vir mense vrye wil gee?

As jy (2) beweer jy het ‘n vrou lief maar jy hou haar gevange in jou huis as ‘n slaaf, het jy haar regtig lief?

Hoe kan ‘n God van liefde nie vir mense vrye wil gee nie?


Hoe kan ‘n God van liefde sonde toelaat?

Die mens se vrye wil is slegs vry as hy vry is om teen God te kies. En dit is wat sonde is, om God te te verwerp. Om te kies om nie by God te wees nie. Of soos Leon hiebo sê: Om hom van God te distansieer.

Hoe kan ‘n God van liefde nie sonde toelaat nie?


Hoe kan ‘n God van liefde oorlog, moord en verkragting toelaat?

Oorlog, moord en verkragting is die natuurlike gevolg van die mens se besluit om hom te distansieer van God. Die mens is God se beeld, maar kan dit slegs wees in die teenwoordigheid van God.

Oorlog, moord en verkragting is die gevolge van die mens se keuses, nie God s’n nie!


Hoe kan ‘n God van liefde deel hê aan oorlog en volke met die banvloek tref?

As jy jou kind lief het, en iemand rand haar aan, het jy haar lief as jy nie haar aanrander aanval om haar te red nie?

In die konteks van Israel van die Ou Testament, as God geweet ‘n nasie sou Israel vernietig as hulle die kans kry, is dit nie ‘n daad van liefde teenoor sy eie kinders as Hy daardie nasie uitwis nie?

Hier is dit belangrik om te onthou:

1) God het volledige kennis van die toekoms. En meer nog, Hy het volledige kennis van alle moontlike toekomste, ook die oneindige aantal moontlike toekomste wat nooit plaasvind nie.

Hoe kan jy, wie nie eers kennis het oor wat in die volgende tien minute gaan gebeur nie, ‘n oordeel fel oor God se besluit?

2) God is soewerein! Hy het jou geskep, uit Sy eie vrye wil. Jou bestaan is ‘n genadegawe van Hom! Hy het absolute aanspraak op jou lewe. As jy sou besluit om Hom te vervloek, en Sy kinders aan te val, uit te moor en te verkrag, het Hy dan nie die reg om jou van kant te maak nie? Het hy nie die reg om dit te doen op enige manier wat Hy goed dink nie?

Jy wat beweer jou moraliteit is groter as die van God, sou jy nie bereid wees om bloed te vergiet om jou kind se lewe te red nie? Jy wie God in die beskuldigdebank sit, weet jy miskien wat more gaan gebeur? Het jy jouself miskien geskep? Is daar enigiets wat jy nie van God ontvang het, en dus uiteindelik aan Hom behoort nie,  jou lewe inkluis?


Hoe kan ‘n God van liefde owerspel met die dood straf ?

Elke mens is tog vry om te vry wie hy wil!

Weet jy dat die moderne wetenskap wys dat die trouma van huweliksverlating gelykstaande is aan troumatiese verkragting van die verlate huweliksmaat? (3) Weet jy dat ouerlike egskeiding dieselfde langtermyn gevolge het as kinderverkragting? (4)

Dink jy God sou regverdig wees as hy die doodstraf instel as afskrikmiddel om te keer dat iemand jou kind verkrag?

Dink jy nie God het die reg om die doodstraf in te stel as afskrikmiddel om te keer dat jy Sy kinders (jou kinders en huweliksmaat) verkragtingstrouma aandoen deur owerspel te pleeg nie? En as jy owerspel pleeg en daardeur God se kinders (jou huweliksmaat en jou kinders) verkragtingstrouma aandoen, dink jy nie God het die reg om jou te straf nie?

As hy jou nie sou straf nie, beteken dit dan nie dat hy jou huweliksmaat en kinders nie liefhet nie?

Die Ou Testament se regsbeginsel was: ‘n Oog vir ‘n oog. Die straf moet ekwivalent wees aan die oortreding. Dink jy nie dat God vir jou iets probeer sê oor die ongelooflike destruktiewe aard van owerspel as Hy die doodstraf daarvoor voorskryf nie?

Jy wie God in die beskuldigde bank plaas omdat Hy die mense wie Sy kinders leed aandoen straf, dink jy regtig jou owerspel maak nie die mense om jou seer nie? Het jy die mens se psige ontwerp? Weet jy hoe ‘n mens se siel aanmekaar geweef is? Voel jy elke mens wat nog ooit geleef het se emosionele en fisiese pyn en dra jy die fisiese tekens daarvan aan jou lyf rond?


Hoe kan ‘n God van liefde Sy eie Seun aan die kruis laat doodmartel?

Is dit nie die ergste geval van kindermishandeling in die geskiedenis van die wêreld nie?

Ek – moordenaar, egbreker, dief! Ek wie my eie kinders met my sonde beseer, ek wie my vrou al honderd keer vermoor het, hoe durf ek die vinger na God wys?

Dit is ek wat daar moes hang, en moes uitroep, God! Waar is jy! Hoekom het jy my gelos!

Daar is baie dinge omtrent God wat ek glad nie verstaan nie.

Maar ek verstaan Sy Liefde. Hy dra dit aan sy lyf: Sy hande. Sy voete. Sy deurboorde sy.

Ek verstaan Sy Liefde want ek ervaar dit daagliks in my ongekruisigde lyf.

Wynand Louw


Voetnotas

  1. Ek was onbewus van hierdie boek toe ek hierdie webwerf gebou het en die naam gekies het. ‘n Vriend het my ingelig nadat ek reeds aanlyn was. Hierstaanek.com is dus nie ‘n geval van cybersquatting nie, al sou baie mense dit graag wou glo.
    Ek het ook nog nie die boek gelees nie, ek weet nie of dit al beskikbaar is nie. Ek het die aanhaling op die boek se Facebook blad gekry.
  2. Let asb op dat ek die tweede persoon “jy” in hierdie stuk retories gebruik. Ek ken Leon Atterbury glad nie en hierdie stuk is geensins ‘n verwysing na hom nie. Ek gebruik sy aanhaling omdat duisende vandag sê wat hy sê. Ek gebruik egter die eerste persoon letterlik en nie retories nie.
  3. Susan Anderson, The journey from abandonment to healing.
  4. Judith Wallerstein, The unexpected legacy of divorce. The 25 year landmark study.