Sola Scriptura…

Ons hoor so dikwels deesdae dat die Bybel nie noodwendig betroubaar is nie. In 1985 het 150 mense onder leiding van Robert Funk en John Dominic Crossan onder die vaandel “Die Jesus Seminaar” byeengekom om te besluit watter gesegdes van Jesus outentiek was en watter nie. En so is die siel uit die Evangelie geslag. Die wapen? Gekleurde kraletjies waarmee daar oor elke aanhaling van Jesus in die evangelies gestem is.

Die invloed van die Jesus Seminaar strek ver. Selfs in ons kerk word die tekstuele  integriteit van die Bybel vandag dikwels bevraagteken.

Ek glo die Bybel is die onfeilbare woord van God om die volgende rede.

Die mens is ‘n gevalle spesie. Kyk maar na die wêreld om jou. Na al die millenia van menslike geskiedenis kon ons nog nie daarin slaag om enigsins onsself te verbeter nie. Dit is ten spyte daarvan dat die wêreld daarop aandring dat die mensdom al beter en beter word. En die Bybel beaam dit. Omdat die mensdom totaal verdorwe is, is dit vir ons onmoontlik  uit onsself om die waarheid te ken of selfs daar daarna te vra.

Rom 3:10: Daar staan immers geskrywe: “Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie, daar is nie een wat verstandig is nie; daar is nie een wat na die wil van God vra nie. “Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie.

2 Kor. 3:5: Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God.

Ons is dus totaal afhanklik van God om homself aan ons te openbaar.

Kom ons doen vinnig ‘n dink oefening.

Kom ons neem aan dat die Skepper God wel bestaan, dat Hy goed is en dat hy wel sy Seun aarde toe gestuur het om ons te kom verlos. Dink jy werklik dat die God wat die heelal geskape het nie by magte is om Sy boodskap by die mens,  in die vorm van ‘n boek,  uit te kry nie?

Die aanval teen die Bybel is dus in wese ‘n aanval op die realiteit van God, want die implikasie is dat God nie by magte is, of lus het om Sy boodskap getrou by die mensdom uit te kry nie.

So wat van die “Christene” wat beweer dat hulle die Bybel beter verstaan omdat hulle die “ware historiese feite” van die “mites” kan onderskei, of dat die Bybel ‘n “Goddelike boek, maar ook ‘n menslike boek” is? (Hiermee bedoel ek nie die feit dat mense wie organies deur die Heilige Gees  geïnspireer is die Bybel geskryf het nie, ons stem almal saam daaroor. Ek verwys na diegene wat daarmee bedoel dat daar dele van die Bybel is wat NIE deur die Gees geïnspireer is nie. Dit lê dus by ons om te besluit watter dele van God kom en watter dele van die mens af kom.)

My vriend, as jy beweer jy is ‘n Christen maar jy trek die integriteit van die Bybel as onfeilbare woord van God in twyfel lieg jy vir iemand. Vir jouself of vir my.

Niemand, en beslis nie jy nie, sal ooit glo in ‘n god wat nie eers ‘n boek kan inspireer nie. As God nie eers so iets kleins kan doen nie, hoe op aarde sal hy dan ‘n heelal kan skep?

En nee, jy hoef nie blind te glo as jy ‘n Christen wil wees nie.

Ek glo nie die Bybel is die woord van God as gevolg van die Bybel se tekstuele geskiedenis nie. Ek glo dit omdat ek die realiteit van Christus se teenwoordigheid elke dag in my lewe ervaar. Tog is daar soveel in die geskiedenis van die Bybel wat getuig dat dit ‘n wonderwerk is.

Maar jy sal dit nooit sien as jy verkies om blind te wees nie.

As jy dink dat die mensdom wat na soveel millenia nie eers oorlog en armoede kan uitwis nie, die morele insig en vermoë het om te kan besluit of God se openbaring outentiek is of nie, dink maar weer.

Praat van blinde geloof!